Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform www.flexwoonvergelijker.nl van Flexibel Wonen. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Lees ze alstublieft aandachtig door.

Bedrijfsgegevens

Flexibel Wonen
Stieltjesweg 428, 2628CK Delft
Telefoon: 0642072328
E-mail: info@flexwoonvergelijker.nl
KVK: 87656485

Geleverde diensten

Flexwoonvergelijker is een online platform dat vraag en aanbod in de markt van flexwoningen bij elkaar brengt. Conceptaanbieders kunnen hun woningconcepten adverteren op de website, terwijl woningcorporaties deze concepten kunnen vergelijken om het best passende concept te vinden dat aan hun gestelde eisen voldoet. Beide partijen, conceptaanbieders en woningcorporaties, kunnen een jaarlijks abonnement aanschaffen om toegang te krijgen tot de functionaliteiten van de website.

Verplichtingen van de gebruiker

Om het platform te gebruiken of erop te adverteren, moeten klanten een account aanmaken. Voor conceptaanbieders bedragen de kosten het eerste jaar enkel €100 exclusief BTW administratiekosten. Een account voor een woningcorporatie of andere gebruiker van de vergelijking kost jaarlijks €1.500 exclusief BTW. Door een account aan te maken, een introductiegesprek te voeren en de betaling uit te voeren, stemmen klanten ermee in hun verplichtingen onder deze voorwaarden na te komen.

Vergoedingen en betalingen

De prijs voor een jaarlijks abonnement bedraagt €1.500 exclusief BTW voor woningcorporaties, voor conceptaanbieders wordt enkel €100 exclusief BTW gefactureerd. Betaling dient te geschieden door middel van een bankoverschrijving op basis van een factuur die door Flexibel Wonen wordt verstrekt. Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling van het abonnementsgeld. Annuleringsvoorwaarden worden in overleg met Flexibel Wonen vastgesteld. Na ontvangst van de betaling wordt het account voor de organisatie online geleverd. De inloggegevens worden per e-mail verstrekt.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de Flexwoonvergelijker-website zijn eigendom van Flexibel Wonen, tenzij anders vermeld. Foto’s en informatie over de woningconcepten zijn eigendom van de betreffende conceptaanbieders. Gebruikers mogen de inhoud niet reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren. De informatie die op het Platform wordt verstrekt, is uitsluitend voor informatieve doeleinden en Flexibel Wonen garandeert niet de volledigheid, juistheid of geschiktheid voor enig specifiek doel.

Aansprakelijkheid

Flexwoonvergelijker.nl is een product van Flexibel Wonen. Flexibel Wonen heeft grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en ontwikkelen van hun website en de daarin opgenomen informatie. Flexibel Wonen staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de op het Platform gevonden informatie, zoals deze door externe opdrachtnemers wordt aangeleverd. Flexibel Wonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen op basis van op of via het Platform verkregen informatie.

Flexibel Wonen is evenmin aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie of afbeeldingen die door de conceptaanbieders op het Platform worden aangeboden. De inhoud is eigendom van de conceptaanbieders en mag niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt. De afbeeldingen op de website dienen ter illustratie en zijn mogelijk niet geheel representatief voor het uiteindelijke afwerkingsniveau. Gebruikers erkennen dat ze bij het gebruik van het Platform op hun eigen oordeel vertrouwen.

Flexibel Wonen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zijn van kracht vanaf het moment van publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Externe links en inhoud

Als het Platform links naar websites van derden bevat, zijn dit websites waarvoor Flexibel Wonen niet verantwoordelijk is. Flexibel Wonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de links of de door het volgen van deze links verkregen informatie. Het opnemen van dergelijke links impliceert geen goedkeuring van de informatie door Flexibel Wonen, maar is bedoeld om gebruikers te helpen bij het verkrijgen van verdere informatie.

Beëindiging

Na succesvolle betaling van het abonnementsgeld krijgen klanten toegang tot het Platform. Flexibel Wonen behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts of toegang tot het platform te beëindigen of op te schorten in geval van schending van deze voorwaarden of om andere redenen die noodzakelijk worden geacht.

 

Door gebruik te maken van de Flexwoonvergelijker-website gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.