Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van het platform www.flexwoonvergelijker.nl van Flexibel Wonen. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform, stemt u met de privacyverklaring in. Lees ze alstublieft aandachtig door.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Flexwoonvergelijker verzamelt contactgegevens via het aanmeldformulier op de website. Deze gegevens omvatten namen, e-mailadressen, telefoonnummers en het type organisatie van de aanmelder.

Doeleinden van gegevensverwerking

De verzamelde contactgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het aanmaken van accounts voor de vergelijker.
  • Het leggen van contact met klanten om vragen te beantwoorden en verdere uitleg te geven over het platform en het gebruik ervan.
  • Het verkrijgen van updates over ge├╝ploade concepten van conceptaanbieders.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op:

  • De uitvoering van een contract tussen Flexwoonvergelijker en de klant.
  • Toestemming van de betrokkenen voor de verwerking van hun gegevens.

Gegevensbewaring

De verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het lidmaatschap van de vergelijker, dat wil zeggen tot het einde van het jaarlijkse abonnementscontract. Bij verlenging van het contract worden de gegevens behouden tot de einddatum van dat contract.

Gegevensdeling

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend intern gebruikt binnen Flexwoonvergelijker. Op de productpagina worden algemene bedrijfstelefoonnummers en e-mailadressen van conceptaanbieders weergegeven om direct contact mogelijk te maken tussen woningcorporaties en conceptaanbieders.

Gegevensoverdracht

Er vindt geen overdracht van persoonlijke gegevens plaats naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Beveiligingsmaatregelen

Flexwoonvergelijker neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal. Dit omvat het gebruik van persoonlijke inloggegevens en multi-factor authenticatie. Aanvullende beveiligingsmaatregelen worden toegepast om de gegevens te beschermen.

Rechten van gebruikers

Gebruikers hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering, beperking van verwerking en overdraagbaarheid van gegevens. Voor het uitoefenen van deze rechten kunnen gebruikers contact opnemen met Flexwoonvergelijker via de contactgegevens vermeld in deze privacyverklaring.

Cookies

Flexwoonvergelijker maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare trackingtechnologie├źn.